ประกันชั้น 3 พลัส คุ้มครองอะไร แล้วใครควรทำ

ประกันชั้น 3 ราคา

หลายคนคงเคยสงสัยว่าประกันชั้น 3 พลัสนั้นเหมาะสำหรับใคร แล้วคุ้มครองอะไรบ้าง วันนี้รู้ใจจะมาไขข้อสงสัยให้กับทุกคนว่า ประกันชั้น 3 ราคาถูกมีความคุ้มครองอะไรบ้าง แล้วเหมาะสำหรับผู้งานรถแบบไหน 

ความคุ้มครองของประกันชั้น 3 พลัส จาก Roojai.com 

  • การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
  • ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ – การชนกับยานพาหนะทางบก

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาประกันภัย ต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามที่ระบุไว้ในตาราง อันมีสาเหตุมาจากการชนกับยานพาหนะทางบก จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง

  • บริการรถยก 24 ชั่วโมง(เนื่องจากอุบัติเหตุ) 

เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายซึ่งมีการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะจ่ายค่าดูแลรักษารถยนต์ และค่าขนย้ายรถยนต์ทั้งหมดนับแต่วันเกิดเหตุ จนกว่าการซ่อมแซม หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ้นตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อมแซม จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ร้อยละ 20 ของค่าซ่อม

  • การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตาราง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 2.5 ล้านบาทต่อครั้ง

  • ความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก

บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจากอุบัติเหตุอันเกิดจากรถยนต์ที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถยนต์นั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อครั้ง

  • การคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย
  • ค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
  • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน
  • การประกันตัวผู้ขับขี่ จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง

ประกันชั้น 3 พลัสเหมาะกับใคร?

ประกันชั้น 3 ราคาถูก หรือ 3 พลัส นี้ เหมาะกับผู้ที่ใช้รถยนต์น้อย มีความเชี่ยวชาญในการขับขี่มากพอสมควร มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุกับสิ่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รถยนต์น้อย หรืออาจจะเป็นรถที่มีอายุใช้งานมานานกว่า 10 ปี การเลือกใช้ประกันชั้น 3+ ก็เป็นตัวเลือกที่คุ้มกับเงินประกัน รู้แบบนี้แล้วใครที่ใช้รถน้อย ๆ มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่ำก็สามารถเลือกใช้ประกันชั้น 3 พลัสได้ และ จะยิ่งช่วยให้คุณประหยัดค่าประกันไปได้อีกเยอะเลยค่ะ หากสนใจอยากทำประกันชั้น 3+ ก็สามารถอ่านรายละเอียดและ เช็คเบี้ยประกันได้ที่ https://www.roojai.com/